Επιλογή Σελίδας
Lady Knossos, Heraklion CHC Lab in Greece

Το «Εργαστήριο» Μελέτης της Σχέσης Κλίματος-Υγείας Ηρακλείου [Climate Health Connection– CHC Lab Heraklion] έχει εμπειρία στη μελέτη των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών των καταιγίδων σκόνης της ερήμου που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και έχει εμπλέξει τις τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς φορείς και τα μέσα ενημέρωσης στη διάδοση των αποτελεσμάτων και νέας γνώσης σχετικά με αυτό το θέμα.

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο ελληνικό νησί και απομονωμένη, εκ της θέσεώς της, από τη λοιπή ηπειρωτική χώρα. Φημίζεται για τις παραλίες και τα ψηλά βουνά της που προσελκύουν επισκέπτες όλο το χρόνο αλλά και τις εκτεταμένες εύφορες εκτάσεις όπου καλλιεργούνται διάσημα τοπικά προϊόντα. Λόγω της θέσης της στη Μεσόγειο θάλασσα και όντας το νοτιότερο έδαφος της Ευρώπης, το νησί σήμερα είναι υπό την επίδραση διαφόρων φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό έχει επιπτώσεις σε πολλούς τομείς που εκτείνονται από αυτές στην υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών μέχρι την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Οι συγκεκριμένες συνθήκες καθιστούν την Κρήτη ιδανικό περιβάλλον για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, και παρέχουν την ευκαιρία για περαιτέρω διερεύνηση πιθανών στρατηγικών μετριασμού τους.

Το «Εργαστήριο» μας Μελέτης της Σχέσης Κλίματος-Υγείας (CHC-Lab) βρίσκεται στο Ηράκλειο, πόλη που αποτελεί πολιτιστικό και επιστημονικό κέντρο. Σε περιβάλλον με ένα διακεκριμένο Πανεπιστήμιο, ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τριτοβάθμιας περίθαλψης και ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Εργαστήριο συμμετέχει ενεργά σε σειρά από μελέτες, δραστηριότητες και υπηρεσίες. Έχουν διεξαχθεί ερευνητικά προγράμματα που εξετάζεται o μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία ομάδων παιδιών υψηλού κινδύνου και των οικογενειών τους και παράλληλα συλλέγονται και τελικά συνδέονται δεδομένα της ατμοσφαιρικής σύνθεσης, της ποιότητας του αέρα και άλλων χαρακτηριστικών που συντελούν στην κλιματική αλλαγή (Φινοκαλιάς: Περιβαλλοντικός Σταθμός Ατμοσφαιρικών Παρατηρήσεων, βλ. Εικόνα παρακάτω). Προηγούμενες μελέτες, επέτρεψαν να δημιουργήσουμε δεσμούς με τις αρχές της Κρήτης όπως η Διοικητική και Υγειονομική Περιφέρεια, ο Δήμος και οι υπηρεσίες τους, καθώς και με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που αποτελούν μαζί με άλλους πολύ σημαντικούς εταίρους, διαύλους για την εφαρμογή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας.

Heraklion, Greece

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της και πρωτεύουσα της. Τα τελευταία χρόνια, το μεσογειακό κλίμα που χαρακτηρίζει τον τόπο, έχει υποστεί επίδραση από καιρικά φαινόμενα, όπως οι καταιγίδες σκόνης της ερήμου, κύματα καύσωνα ή απότομες πτώσεις και μεταβολές της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτές οι συνθήκες έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον για την έρευνα σχετικά με την επίδραση του κλίματος στην υγεία.

height="4px" viewBox="0 0 274.8 4" style="overflow:visible;enable-background:new 0 0 274.8 4;" xml:space="preserve">

Γνωσιακές περιοχές και σχετικό περιεχόμενο

height="4px" viewBox="0 0 274.8 4" style="overflow:visible;enable-background:new 0 0 274.8 4;" xml:space="preserve">

Φινοκαλιάς: Περιβαλλοντικός Σταθμός Ατμοσφαιρικών Παρατηρήσεων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λεζάντα Πανεπιστήμιο Κρήτης Ένα ζωντανό, προκλητικό, όχι μόνο εκπαιδευτικό αλλά και ερευνητικό περιβάλλον, με υψηλών προδιαγραφών τεχνογνωσία στην έρευνα για το κλίμα και το περιβάλλον.

Φινοκαλιάς: Περιβαλλοντικός Σταθμός Ατμοσφαιρικών Παρατηρήσεων

height="33.8px" viewBox="0 0 478.8 33.8" style="overflow:visible;enable-background:new 0 0 478.8 33.8;" xml:space="preserve">

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λεζάντα Πανεπιστήμιο Κρήτης Ένα ζωντανό, προκλητικό, όχι μόνο εκπαιδευτικό αλλά και ερευνητικό περιβάλλον, με υψηλών προδιαγραφών τεχνογνωσία στην έρευνα για το κλίμα και το περιβάλλον.

height="33.8px" viewBox="0 0 103 33.8" style="overflow:visible;enable-background:new 0 0 103 33.8;" xml:space="preserve">

Iατρική Σχολή

Στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη σε ένα μεγάλο, λειτουργικό κτίριο 24.000 τετραγωνικών μέτρων, με δέκα πτέρυγες και είναι σε σύνδεση με ένα σύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης δεσμεύεται για την αριστεία στην εκπαίδευση και κατάρτιση φοιτητών, ιατρών και μελετητών βιοϊατρικών επιστημών και έχει επιτύχει διεθνή αναγνώριση.

Iατρική Σχολή

Στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη σε ένα μεγάλο, λειτουργικό κτίριο 24.000 τετραγωνικών μέτρων, με δέκα πτέρυγες και είναι σε σύνδεση με ένα σύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης δεσμεύεται για την αριστεία στην εκπαίδευση και κατάρτιση φοιτητών, ιατρών και μελετητών βιοϊατρικών επιστημών και έχει επιτύχει διεθνή αναγνώριση.

height="33.8px" viewBox="0 0 103 33.8" style="overflow:visible;enable-background:new 0 0 103 33.8;" xml:space="preserve">

Η πόλη και οι

τοπικές αρχές

Η Άνοιξη Μοροζίνι

Οι τοπικές αρχές έχουν ισχυρή εμπλοκή σε θέματα χάραξης πολιτικών που σχετίζονται με καινοτόμο έρευνα και προηγούμενη εμπειρία σε περιβαλλοντικές μελέτες. (Ηράκλειο: εικόνες του Ενετικού Φρουρίου Κούλες και της Κρήνης Μοροζίνι)

Ενετικό φρούριο Κούλες

Η Άνοιξη Μοροζίνι

Η πόλη και οι

τοπικές αρχές

Οι τοπικές αρχές έχουν ισχυρή εμπλοκή σε θέματα χάραξης πολιτικών που σχετίζονται με καινοτόμο έρευνα και προηγούμενη εμπειρία σε περιβαλλοντικές μελέτες. (Ηράκλειο: εικόνες του Ενετικού Φρουρίου Κούλες και της Κρήνης Μοροζίνι)

Ενετικό φρούριο Κούλες

Η ομάδα.

Με εκτεταμένη εμπειρία σε κλινικές ερευνητικές μελέτες και ευρωπαϊκά έργα, η ομάδα αποτελεί μέρος ενός δικτύου επιστημόνων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα της επίδρασης του κλίματος στην υγεία. Η προσέγγιση των μαθητών και δασκάλων στα σχολεία αλλά και του κοινού σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, αρμόδιες για χάραξη πολιτικών ή/και πρόληψης σε θέματα υγείας, περιβάλλοντος και εκπαίδευσης αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και μεγάλο πλεονέκτημα.

Η ομάδα.

Με εκτεταμένη εμπειρία σε κλινικές ερευνητικές μελέτες και ευρωπαϊκά έργα, η ομάδα αποτελεί μέρος ενός δικτύου επιστημόνων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα της επίδρασης του κλίματος στην υγεία. Η προσέγγιση των μαθητών και δασκάλων στα σχολεία αλλά και του κοινού σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, αρμόδιες για χάραξη πολιτικών ή/και πρόληψης σε θέματα υγείας, περιβάλλοντος και εκπαίδευσης αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και μεγάλο πλεονέκτημα.

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Responses of schoolchildren with asthma to recommendations to reduce desert dust exposure: Results from the LIFE-MEDEA intervention project using wearable technology

Improved indoor air quality during desert dust storms: The impact of the MEDEA exposure-reduction strategies

Health effects of desert dust storm events in the south-eastern Mediterranean: perceptions and practices of local stakeholders

Pediatric asthma symptom control during lockdown for the COVID-19 pandemic in Spring 2020: A prospective community-based study in Cyprus and Greece

Pediatric asthma symptom control during lockdown for the COVID-19 pandemic in Spring 2020: A prospective community-based study in Cyprus and Greece

Use of wearable sensors to assess compliance of asthmatic children in response to lockdown measures for the COVID-19 epidemic

Use of wearable sensors to assess compliance of asthmatic children in response to lockdown measures for the COVID-19 epidemic

Use of wearable sensors to assess compliance of asthmatic children in response to lockdown measures for the COVID-19 epidemic

The MEDEA childhood asthma study design for mitigation of desert dust health effects: implementation of novel methods for assessment of air pollution exposure and lessons learned

Spatio-temporal variability of desert dust storms in Eastern Mediterranean (Crete, Cyprus, Israel) between 2006 and 2017 using a uniform methodology

Spatio-temporal variability of desert dust storms in Eastern Mediterranean (Crete, Cyprus, Israel) between 2006 and 2017 using a uniform methodology

Spatio-temporal variability of desert dust storms in Eastern Mediterranean (Crete, Cyprus, Israel) between 2006 and 2017 using a uniform methodology

Επικοινωνία

Καθηγητή Παιδιατρικής κ. Μανώλη Γαλανάκη, Επιστημονικό Υπεύθυνο TRIGGER-Ελλάδα

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο του CHC-Lab Ηρακλείου, επικοινωνήστε με: