TRIGGER-projektin ”CHC lab” -toiminta Oulussa pyrkii tutkimaan ilmastonmuutoksen yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksiin sekä keuhkosairauksiin käyttämällä epidemiologista asiantuntemusta ja analysoimalla ilmastoon ja terveyteen liittyviä väestöpohjaisia aineistoja.

Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valittu Oulu on Pohjois-Suomen suurin kaupunki ja sijaitsee Pohjanlahden rannalla, Oulujoen suulla. Oulu tunnetaan ainutlaatuisesta arktisesta luonnostaan ja ympäristöystävällisyydestään, mutta se on myös teknologiakeskus, jolla on vahva kansainvälinen historia.

Oulussa vallitsee subarktinen mannerilmasto, jonka tyypillisiä piirteitä ovat kylmät ja lumiset talvet sekä lyhyet ja lämpimät kesät. Yksi Oulun tärkeimmistä ilmastoon liittyvistä vaaroista on lämpötilojen suuri vaihtelu, johon kuuluvat myös säännölliset kylmä- ja helleaallot. Ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntynyt sademäärä voi aiheuttaa valumavesien aiheuttamia kaupunkitulvia.

Oulussa on toteutettu aktiivista ilmastopolitiikka jo 1990-luvulta alkaen. Ilmastokysymykset ovat vuosien varrella olleet tiiviisti yhteydessä käytännön toimenpiteisiin, kuten sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä kaatopaikkakaasun keräämiseen ja hyödyntämiseen. Oulussa on yli 900 km pyöräteitä ja Oulua pidetäänkin maailman parhaana talvipyöräilykaupunkina. Oulun kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä.

Oulun yliopisto

Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valittu Oulu on Pohjois-Suomen suurin kaupunki ja sijaitsee Pohjanlahden rannalla, Oulujoen suulla. Oulu tunnetaan ainutlaatuisesta arktisesta luonnostaan ja ympäristöystävällisyydestään, mutta se on myös teknologiakeskus, jolla on vahva kansainvälinen historia.

Oulussa vallitsee subarktinen mannerilmasto, jonka tyypillisiä piirteitä ovat kylmät ja lumiset talvet sekä lyhyet ja lämpimät kesät. Yksi Oulun tärkeimmistä ilmastoon liittyvistä vaaroista on lämpötilojen suuri vaihtelu, johon kuuluvat myös säännölliset kylmä- ja helleaallot. Ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntynyt sademäärä voi aiheuttaa valumavesien aiheuttamia kaupunkitulvia.

Oulussa on toteutettu aktiivista ilmastopolitiikka jo 1990-luvulta alkaen. Ilmastokysymykset ovat vuosien varrella olleet tiiviisti yhteydessä käytännön toimenpiteisiin, kuten sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä kaatopaikkakaasun keräämiseen ja hyödyntämiseen. Oulussa on yli 900 km pyöräteitä ja Oulua pidetäänkin maailman parhaana talvipyöräilykaupunkina. Oulun kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä.

Oulu, Finland

212 000 asukkaan Oulu on Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Oulu on tunnettu teknologiakeskuksena ja monipuolisen yrittäjyyden kaupunkina, jolla on pitkät perinteet ympäristön huomioinnissa ja kansainvälisyydessä.

Osaamisalueet ja niiden sisältö

”CHC lab” Oulu on kokonaisuus, jossa kerätään tutkimusaineistoa sekä keskustellaan kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja päättäjien kanssa. Nämä toimijat tulevat erilaisilta ilmastoon, yhteiskuntaan, talouteen ja yhteiskuntaan liittyviltä aloilta. Oulussa tehdään myös kahdenlaista TRIGGER-projektiin liittyvä terveystieteellistä tutkimusta: poikkileikkaustutkimusta, jossa aineistoa kerätään Oulun yliopistollisen sairaalan potilailta (CrossCLAVIS) ja pitkittäistutkimusta, jossa hyödynnetään kuuluisissa Pohjois-Suomen syntymäkohorteissa jo kerättyä tietoa (RetroCLAVIS).

Linkkejä

Pohjois-Suomen
syntymäkohortit

Oulun yliopisto,
Väestöterveyden tutkimusyksikkö:

TRIGGER project pages
at University of Oulu

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoa projektista tai haluat olla mukana ”CHC lab” -toiminnassa Oulussa, ota yhteyttä:

Professori Sylvain Sebert

Professori Tiina Ikäheimo

Dosentti Anna Pulakka